De sociale wijkdienst

De sociale wijkdienst

Wat heb je nodig ?

Ik vind de administratie moeilijk.
Ik heb hulp nodig om mijn doktersrekeningen te betalen.
Ik heb hulp nodig om mijn MIVB-abonnement te betalen

wat is het?

De rol van je maatschappelijk assistent(e) referentiepersoon is je te steunen teneinde je rechten te laten gelden. Hij/zij onderzoekt al je steunaanvragen, of ze nu financieel, materieel of psychologisch van aard zijn.

Hij/zij verstrekt je alle nuttige informatie voor het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke of administratieve problemen die je ondervindt, en helpt je bij de stappen.

De Sociale Wijkdienst analyseert twee grote categorieën steun:

  • Het recht op een leefloon: dit is het recht op een maandelijkse toelage dat wordt geëvalueerd in functie van welbepaalde wettelijke criteria en dat een minimuminkomen garandeert voor elk soort huishouden (geïsoleerd, gedeeld appartement, eenoudergezin, dakloze…).
  • Het recht op maatschappelijke steun: het betreft eenmalige steun in functie van je sociale situatie die beantwoord aan een specifieke, gerechtvaardigde behoefte. Deze steun varieert dus van OCMW tot OCMW en van gezin tot gezin (tenlasteneming van medische kosten, voedselpakketten…).  

Deze dienst kan je tevens verschillende attesten bezorgen.

  • Steunattest: indien je een leefloon of equivalent leefloon ontvangt van het OCMW van Ukkel.
  • Attest voor voedselpakketten: indien je in Ukkel woont en onder de armoedegrens leeft – de berekening kan in onze bureaus worden gedaan op basis van een bewijs van inkomsten, de opvolging door schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling (zie blz GVDC).
  • Attest voor de MIVB: indien je een leefloon of equivalent leefloon van het OCMW van Ukkel ontvangt – uitsluitend als de MIVB je naar ons Centrum heeft doorverwezen met een schriftelijk bewijsstuk.
  • Bon voor de Boetiek ‘4 Seizoenen’ (zie blz Boetiek)

Je aanvraag zal vervolgens worden geanalyseerd en behandeld door het bijzonder comité van de sociale dienst. Dit comité komt wekelijks samen en besteedt één vergadering per maand aan een hoorzitting van steunaanvragers.

De beslissing wordt binnen 30 dagen genomen vanaf je aanvraag, en wordt bekend gemaakt per aangetekende postzending binnen 8 dagen vanaf de beslissing. Je kan desalniettemin mondeling informatie over je aanvraag ontvangen vanaf de vrijdag volgend op de beslissing over je aanvraag (uitsluitend ter plaatse en met je identiteitskaart).

hoe?

Je maakt een afspraak:

  • Ter plaatse aan het onthaal van het OCMW: van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.30 u.
  • Telefonisch via het onthaal: van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 11.30 u.
  • Telefonisch met je maatschappelijk assistent: van maandag tot vrijdag van 14.00 tot 16.00 u.
  • Met een e-mail aan je maatschappelijk assistent of het algemene mailadres van het OCMW met vermelding van de naam van je maatschappelijk assistent.

voor wie?

Voor wie al een maatschappelijk assistent heeft. Als je nog geen maatschappelijk assistent hebt: zie de cel Onthaal

Contact

info@cpasuccle.be

02 370 75 11

OCMW van Ukkel
Centraal Bestuur
Alsembergsesteenweg 860
1180 Ukkel

Tram 51, bus 43 en 70: halte Jeanne Herreman

Wist je al ?

Indien ik het niet eens ben met de beslissing

Met de betekening kan je binnen 3 maanden na ontvangst ervan beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank. De procedure voor beroep wordt er uitgelegd.

Je kan ook vragen om rechtstreeks gehoord te worden door het bijzonder comité van de sociale dienst door een e-mail te sturen naar de Voorzitter van het OCMW met vermelding van het onderwerp van je verzoek.

Als je maatschappelijk assistent(e) tijdelijk afwezig is, kan je aan het centraal onthaal je telefoonnummer achterlaten, zodat hij/zij je zo snel mogelijk terugbelt.

In geval van langdurige afwezigheid van je maatschappelijk assistent(e), gelieve de Cel Onthaal te contacteren die je een vervangende maatschappelijk assistent(e) kan toewijzen.

Spring naar de inhoud