Kindertehuis Asselbergs

De Ukkelse kunstschilder Alphonse Asselbergs (1839-1916) liet zijn huis na aan het OCMW van Ukkel met als wens er een kindertehuis in op te richten.

De eerste kinderen werden er in 1938 ondergebracht.

Het kindertehuis, erkend als SRG (Service Résidentiel Général) door de Franse Gemeenschap, vangt momenteel 36 kinderen en jongeren op van tussen de 3 en 18 jaar. De kinderen en jongeren zijn ingedeeld in drie huizen, waaronder een autonome groep voor de jongeren vanaf 15 jaar. De instelling biedt een gemengd en verticaal onthaal en geef voorkeur aan broers en zussen.

Wanneer kinderen of jongeren geconfronteerd worden met een tijdelijk problematische gezinssituatie, dan kunnen zij aan het kindertehuis toevertrouwd worden op basis van een mandaat of een beschikking tot plaatsing. Ze worden gestuurd door de Jeugdrechtbank, de dienst Jeugdbijstand of door de Sociale Dienst van een OCMW.

Het kindertehuis onthaalt en huisvest kinderen en jongeren in een veilige leefomgeving, waar zij ook educatief en psychosociaal begeleid worden.

Wanneer een jongere wordt toegelaten tot het kindertehuis, wordt er eerst een balans opgemaakt over zijn/haar scholing, gezondheid, gezinssituaties en bepaalde moeilijkheden waar hij/zij mee te maken heeft.

Vervolgens worden er projecten opgestart door het team, samen met de jongere en zijn/haar familie om deze problemen op te lossen.

De projecten worden regelmatig geëvalueerd en aangepast naargelang de behoeften.

De educatieve handelswijzen zijn doordacht en aangepast aan elke jongere, naast het groepswerk.

De jongere wordt aangemoedigd deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten of zich aan te sluiten bij een sportclub.

De jongere staat centraal voor het team dat als doel heeft de samenwerking tussen families en de verschillende betrokkenen (mandant, school, therapeut, sociale dienst…) aan te moedigen.

De ouders worden geholpen om hun administratieve situatie op orde te krijgen (ze kunnen eventueel doorverwezen worden naar eerstelijnsdiensten) en ze worden uitgenodigd voor gezinsbesprekingen.

Na de opvang kunnen de jongeren opgevolgd worden door het personeel van de instelling, ofwel in hun eigen huis, ofwel in hun leefomgeving.

Onthaal

Elke werkdag van 8u30 tot 17u30 wordt er in een administratieve permanentie voorzien.


Waar

Kindertehuis Asselbergs

Joseph Bensstraat 82, 1180-Brussel

Tel.: 02.343.47.70 – Fax: 02.340.37.64

Spring naar de inhoud